Cerita Wayang Bahasa Jawa Bagong

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa Bagong

Tokoh ing cerita wayang bahasa jawa Bagong yaiku jeneng salah siji tokoh punakawan njero kisah pawayangan sing ana neng Jawa tengah lan Jawa Timur. Tokoh iki dikisahke dadi anak wuragil saka Semar. Njero pawayangan Sunda uga ana tokoh panakawan sing identik karo Bagong, yaiku Cepot utawa Astrajingga. Nanging sejene, manut versi iki, Cepot yaiku anak paling tuwa saka Semar. Njero wayang banyumasan Bagong luwih dikenal kanthi aran Bawor.

Dadi sawong panakawan sing sifate menghibur panonton wayang, tokoh Bagong digambarake kanthi ciri-ciri fisik sing ngundang guyu. Awake bunder, matane amba, lambene dowo lan kesane ndobleh. Njero figur wayang kulit, Bagong nggawa senjata sing karan kudi.
cerita-wayang-bahasa-jawa-bagong
Waos Ugo: Cerita Tokoh Dewa Ruci dalam Wayang Bahasa Jawa
Gaya omongane Bagong kesane sakarepe dhewe. Dibandingke karo ketelu panakawan liyane, yaiku Semar, Gareng, lan Petruk, mula Bagong yaiku tokoh sing paling lugu lan kurang ngerti tata krama.

Pirang-pirang versi nyebutake menawa, sayekti Bagong dudu anak kandung Semar. Dikisahke Semar ngrupakne penjelmaan sawong dewa nduwe jeneng Batara Ismaya sing dimudhunke menyang donya bareng kakange, yaiku Togog utawa Batara Antaga kanggo ngasuh keturanane saka adhine, yaiku keturunan Batara guru.

Togog lan Semar padha-padha ngajokake panjaluk marang bapakne, yaiku Sanghyang tunggal, supaya dekne kabeh diwenehi kanca. Sanghyang tunggal genti ngajokake pitakonan muni, sapa kanca sejati manungso. Togog njawab "hasrat", lagekne Semar njawab "bayangan".

Saka jawaban kesebut, Sanghyang tunggal banjur nyiptake hasrat Togog dadi manungsa cebol nduwe jeneng Bilung, lagekne bayangan Semar diciptake dadi manusia nduwe awak bunder, nduwe jeneng Bagong.
Waos Ugo: Cerita Wayang dalam Bahasa Jawa Arjuna Lair
Versi liya nyebutake, Semar yaiku putu saka Batara Ismaya. Semar ngabdi marang sawong pertapa nduwe jeneng Resi Manumanasa sing mbesuk dadi leluhur para Pandawa. Wayah Manumanasa arep moksha, Semar rumangsa kesepen lan njaluk diwenehi kanca.

Manumanasa njawab menawa kancane sing paling setya yaiku bayangane dhewe. Saknalika kuwi uga, bayangan Semar ngowah dadi manusia, lan diwenehi jeneng Bagong. Mangkene cerita wayang bahasa jawa bagong sing identik karo lucu ugo klebu punakawan.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Bahasa Jawa Bagong