Cerita Wayang Lahire Hanoman dalam Bahasa Jawa

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Lahire Hanoman dalam Bahasa Jawa

Loading...
Pada cerita wayang lahire Hanoman dalam bahasa jawa ini dikisahkan tentang kelahiran Hanoman dari Anjani. Kisah ini dimulai ketika Anjani berhubungan dengan Bayu. Bagaimana kisah kelahiran tokoh yang digambarkan sebagai kethek putih/ kera putih tersebut? Langsung saja kita simak kisahnya dalam bahasa jawa di bawah ini.

Hanoman lair nang masa Tretayuga dadi putra Anjani, wanara wedok. Dhikik Anjani sawadine ngrupakne bidadari, nduwe jeneng Punjikastala. Ning amarga mubarang tumakne, dheweke lair menyang donya dadi wanara wedok. Tumakne kesebut bisa buyar yen dheweke bayen sawong putra sing ngrupakne penitisan Siwa. Anjani rabi karo Kesari, sawiji wanara perkasa. Bareng karo Kesari, Anjani nglakoke tapa menyang adhepan Siwa ben Siwa gelem menjelma sakanggo putra dekne kabeh.
cerita-wayang-lahire-hanoman-dalam-bahasa-jawa

Amarga Siwa terkesan karo pemujaan sing dilakoke saka Anjani lan Kesari, dheweke mengabulkan permohonan dekne kabeh karo mudhun menyang donya dadi Hanoman.

Salah siji versi nyeritoke menawa pas Anjani tapa memuja Siwa, neng panggon liya, raja Dasarata nglakoke Putrakama Yadnya kanggo nyaka mudun. Pakolehe, dheweke nrima pirang-pirang panganan kanggo diparakne marang para bojone, banjur ana dina Rama bayen, Laksmana,

Bharata lan Satrugna. Dhuwur kekarepan dewata, sawiji manuk ngrebut panganan kesebut, lan nibakne dheweke neng dhuwur alas ana ngendi Anjani lagi tapa. Bayu, Sang dewa angin, ngiringaken panganan kesebut ben tiba neng tangan Anjani. Anjani mangan panganan kesebut, nuli laira Hanoman.

Hanoman ngadhep Rama-Sita-laksmanasalah siji versi ngomongke menawa Hanoman lair sacara ora sengaja amarga hubungan antara Bayu lan Anjani. Diceritoke menawa nang mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kayon Anjani, banjur dheweke memeluknya. Anjani nesu amarga rumangsa dilecehkan. Ning Dewa Bayu njawab menawa Anjani ora arep ternoda saka dhemokan Bayu.

Dheweke ngekep Anjani dudu neng awake, nanging ana sajroning atine. Bayu uga celathu menawa mbesuk Anjani arep bayen sawong putra sing kekuwatane setara karo Bayu lan paling cerdas neng antara para wanara.

Demikian dikisahkan mengenai Hanoman dalam cerita wayang yang sangat terkenal. Kelak, Hanoman menjadi saudara para Pandawa dalam melawan angkara murka. Terimakasih Anda telah membaca cerita wayang lahire Hanoman dalam bahasa jawa.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Lahire Hanoman dalam Bahasa Jawa