Ringkasan Wayang Ramayana dalam Bahasa Jawa

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Ringkasan Wayang Ramayana dalam Bahasa Jawa

Loading...
Kami persilakan untuk menyimak sebuah ringkasan wayang ramayana dalam bahasa jawa di bawah ini. Kisah Ramayana diawiti kanthi anane sawong nduwe jeneng Rama, yaiku putra Prabu Dasarata ana Kosala kanthi ibukotane Ayodya. Telung sedulur tirine nduwe jeneng Barata, Laksmana lan Satrukna. Rama lair saka bojo pisan Dasarata nduwe jeneng Kausala, Barata saka bojo enom nduwe jeneng Kaikeyi mawa Laksmana lan Satrukna saka bojone kawitelu nduwe jeneng Sumitra. Dekne kabeh urip rukun.

Kawit remaja, Rama lan Laksmana meguru marang Wismamitra dadine dadi pemuda kuat. Rama banjur melu sayembara ana Matila ibukota negara Wideha. Mergo kekedadeyanane nggeret panah pusaka duwe Prabu Janaka, dheweke dibebungahi putri pambarepe kanthi jeneng Sinta, lagekne Laksmana dirabekne kanthi Urmila, adhine Sinta.
http://ceritawayangbahasajawa.blogspot.com/2015/08/ringkasan-wayang-ramayana-dalam-bahasa-jawa.html

Sakwise Dasarata tuwa, Rama sing direncanakan kanggo gumantekne dheweke dadi raja, wurung sakwise Kaikeyi ngelingna ujar Dasarata menawa sing berhak dhuwur tahta yaiku Barata lan Rama kudu dibuwang sajrone 15 (lima las) taun. Dhuwur dasar ujar kuwi kanthi lapang dhadha Rama lunga ngembara menyang alas Dandaka, sanajan dialangi emboke arepa Barata dhewe. Kelungane kuwi dimeloni saka Sinta lan Laksmana.

Ning kelungan Rama nggawe Dasarata sedhih lan akhire mati. Ringkasan wayang ramayana dalam bahasa jawa  kanggo ngisi kekosongan singgasana, para pandhuwur kerajan sepakat ngalungguhan Barata dadi raja. Ning dheweke nolak, amarga nganggep menawa takhta kuwi duwe Rama, sang kakang. Kanggo kuwi Barata dimawani parajurit lan punggawane, njemput Rama ana alas. Wektu ketemu kakange, Barata kanthi nangis nuturke perihal kepaten Dasarata lan nggetuni kekarepan emboke, kanggo kuwi dheweke lan para punggawane njaluk ben Rama bali menyang Ayodya lan munggah takhta. Ning Rama nolak mawa tetap nglakoni titah bapakne lan ora nyalahake sang embok tiri, Kaikeyi, sisan mbujuk Barata ben gelem munggah takhta. Sakwise nrima sepatu saka Rama, Barata bali menyang kerajan lan ngujar arep nglakokake pamerentahan dadi wakil kakange.
Akeh coban sing diadhepi Rama lan Laksmana, jero pengembaraane ana alas. Dekne kabeh kudu ngadhepi para buta sing ngresahake masyarakat ana sekitar alas Kandaka kuwi. Mungsuh sing nganyelke yaiku Surpanaka, raksesi sing mengenke Rama lan Laksmana dadi bojone.

Pamburine, irung lan kuping Surpanaka dibabat nganti putus saka Laksmana. Kanthi nguwawa lara lan isin, Surpanaka nggugat marang kakange, yaiku Rahwana sing dadi raja buta ana Alengka, kanthi mbujuk ben Rahwana ngrebut Sinta saka tangan Rama. Kanthi bantuan Marica sing ngubah awak dadi kijang kemasan, Sinta kedadeyan diculik Rahwana lan digawa menyang Alengka.

Manuk Jatayu sing ngupadi ngalangi, mati saka senjata Rahwana. Sadurung akhire mati, Jatayu isih sempat nyabarke nasib Sinta marang Rama lan Laksmana sing lagi nggoleki dheweke. Sakjroning nggoleki Sinta, Rama lan Laksamana ketemu panggedhe kera sing nduwe jeneng Sugriwa lan Hanuman. Dekne kabeh naleni persahabatan jero dhemen lan duka. Kanthi bantuan Rama, Sugriwa bisa bali ana Kiskenda sakwise kedadeyan ngalahake Subali sing lalim. Sakwise kuwi, Hanuman dikongkonke kanggo ngewangi Rama nggoleki Sinta. Kanthi pasukan kera sing dipanggedheni Anggada, anak Subali, dekne kabeh lunga nggoleki Sinta.

Dhuwur pituduh Sempati, kakang Jatayu, dekne kabeh menyang pantai kidul. Kanggo ketuk Alengka, Hanuman mlumpat saka puncak gunung Mahendra. Setibanya ana ibukota Alengka, Hanuman kedadeyan nemoni Sinta lan nyabarke menawa Rama arep cepet mbebaske dhewek e. Sabaline saka Alengka, ringkasan wayang ramayana dalam bahasa jawa Hanuman lapor marang Rama. Strategi penyerbuan pun cepet disusun. Dhuwur saran Wibisana, adhi Rahwana sing mbelot menyang pasukan Rama, digawea wot nuju Alengka. Sakwise wot dadi, berhamburanlah pasukan kera nyerbu Alengka. Akhire, Rahwana lan pasukane ajur. Wibisana banjur dinobatkan dadi raja Alengka, gumantekne kakange sing mati jero peperangan. [sing nggeret lan nganti wektu iki populer banget ana Jawa, yaiku anane wulangan babagan kepriye sakudune sawong ngongkon siji kerajan utawa negara saka Rama marang Wibisana, sing dikenal kanthi aran Asthabrata.

Sakwise kedadeyan mbebaskan Sinta, lungaa Rama lan Sinta mawa Laksmana lan kabeh pasukan (klebu pasukan kera) menyang Ayodya. Ana ibukota negera Kosala kuwi, dekne kabeh disambut kanthi meriah saka Barata, Satrukna, para embok Suri, para punggawa lan para prajurit, mawa kabeh rakyat Kosala. Kanthi disaksikan saka dekne kabeh, Rama banjur dinobatkan dadi raja
http://ceritawayangbahasajawa.blogspot.com/2015/08/ringkasan-wayang-ramayana-dalam-bahasa-jawa.html

Ramayana sabenere dijupuk saka cerito sing konon kedadean ana daratan India. Wektu kuwi daratan India dikalahake saka India segaran sing uga karan lemah Srilangka utawa arang, sing jero pawayangan karan Alengka. Tokoh Rama yaiku pahlawan negeri India daratan, sing banjur kedadeyan nglumpuk kekuwatan rakyat sing dilukiskan dadi pasukan kera pimpinan Prabu Sugriwa.

Lagi lemah sing direbut panguwasa Alengka dilukiskan dadi Dewi Sinta (jero basa Sanskerta nduwe arti lemah). Jero penjajahan saka negeri liya, umume sawijining aturan negara lan budaya lan bangsa arep nggenti lan ngowah tatanan, sing digambarke ngrupa kesucian Sinta sing diragokake.

Mula sakwise Sinta dibebaskan, dheweke bacut terus pati obong, sing artine kaanan negeri India anyak dibenahi, kanthi ngowahi aturan lan melenyapkan kebudayaan si bekas penjajah sing sempat berkembang ana India, mekaten ringkasan wayang ramayana dalam bahasa jawa.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Ringkasan Wayang Ramayana dalam Bahasa Jawa