Cerita Wayang Mahabarata Dalam Bahasa Jawa Kanthi Lakon Durgandana Durgandini

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Mahabarata Dalam Bahasa Jawa Kanthi Lakon Durgandana Durgandini

Cerita wayang Mahabarata dalam bahasa jawa Durgandana Durgandini membuktikan bahwa kisah dalam Mahabharata tidak hanya menceritakan tentang Pandawa Lima seperti Yudistira, Bima, Arjuna, Sadewa, Nakula maupun Kurawa dalam perang Baratayudha saja. Namun jauh sebelum pertikaian saudara itu terjadi telah ada kisah dari Durgandana dan Durgandini. Bagaimana kisah keduanya dalam cerita bahasa jawa mari kita baca bersama pada lakon Durgandana Durgandini.

Ora suwe banjur teka uga Raden Durgandana lan Kyai Dasa neng sawijining pulau, dekne kabeh bungah banget ndeleng Dewi Durgandini wis mari saka lelarane. Raden Durgandana celathu menawa bapak dekne kabeh, yaiku Prabu Wasupati pirang-pirang ndina sing nuli weneh pituduh dewata menawa Dewi Durgandini wis mari saka lelarane. Prabu Wasupati ugo ngongkon Raden Durgandana kanggo mapah Dewi Durgandini mulih menyang kraton Wirata. Nanging, Durgandana kaget amarga Dewi Durgandini ngaku wis nduweni anak saka tumendake karo Resi Parasara.
ilustrasi-cerita-wayang-mahabarata-dalam-bahasa-jawa-kanthi-lakon-durgandana-durgandini

Raden Durgandana nesu lan nuduh Resi Parasara dadi pendeta mbudi cendhek sing wis ngrusak kesucian mbakyune. Dheweke ugo nempuh Resi Parasara kanggo ngilangake nesune. Resi Parasara kepeksa ngadhepi tempuhan Raden Durgandana kanggo labuh awak. Sakwise tandhing radha suwe, Resi Parasara akhire kedadeyan ngalahake Raden Durgandana.

Sanajan wis kalah, Raden Durgandana tetap nyikil Resi Parasara dadi pendeta ora mbudi sanajan nduweni elmu sadhuwur langit. Krungu kuwi, Resi Parasara ora nglawan meneh amarga dheweke ngelingi kesalahane sing ngumbar hawa nafsu. Dheweke banjur ngeculke Raden Durgandana lan njaluk ngapura marang pengeran saka Wirata kesebut.

Resi Parasara nuli ndedongo lan mengerahkan kesaktiane kanggo nggawe Dewi Durgandini bali dadi prawan kaya cawis maneh. Sakwise kuwi, dheweke nuli ngajak Resi Indradewa lan Dewi Watari bali menyang Padepokan Bimarastana karo nggawa kepitu anake.

Demikian kisah pewayangan dengan tokoh Durgandana dan Durgandini. Terima kasih Anda telah membaca cerita wayang Mahabarata dalam bahasa jawa Durgandana lan Durgandini.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Mahabarata Dalam Bahasa Jawa Kanthi Lakon Durgandana Durgandini