Cerita Wayang Mahabharata Basa Jawa Arjuna Dalam Perang Baratayuda

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Mahabharata Basa Jawa Arjuna Dalam Perang Baratayuda

Aksi Arjuna dalam pertempuran dapat kita simak dari cerita wayang mahabharata basa jawa arjuna dalam perang baratayuda di bawah ini. Kisah ini menceritakan bagaimana salah satu ksatria Pandawa mengalahkan musuh yang tak lain adalah Para Kurawa dalam sebuah peperangan besar yang dikenal dengan sebutan perang baratayuda.

Ana jroning perang Baratayuda Arjuna dadi senopati Para Pandawa sing kedadeyan mateni akeh para satriya Kurawa karo senotapi-senopati liyane. Sing mati neng tangan Arjuna yaiku Raden Jayadrata sing wis mateni Abimanyu, Raden Citraksa, Prabu Bogadenta, Raden Burisrawa, Adipati Karna, lan Raden Citraksi.

Isih neng njero perang Baratayuda, Arjuna sing entas kelangan putrane dadi kelangan semangat, ditambahi guru lan sedulur-sedulure siji-poro siji ceblok neng nglan Kurusetra. Prabu Kresna nuli menehi pituduh menawa jero perang kuwi ora ana kanca lan mungsuh, kakang-adhi utawa guru-murid kabehe yaiku takdir lan kudu dilakoni. Wulangan iki dikenal karo jeneng Bagawat Gita. Sing nggawe semangat ksatria panengah pandawa kesebut bali menyala wektu arep ngadhepi Adipati Karna.
cerita-wayang-mahabharata-basa-jawa-arjuna-perang-baratayuda

Sakwise panguburan para pahlawan sing ceblok jero perang Baratayuda lan pangalungguhanan Prabu Puntadewa dadi raja Astina karo gelar Kali, Arjuna nglakoni amanat kakange karo ngenekake sacawis Korban jaran utawa karan sacawis Aswameda. Arjuna sing diiringi sepasukan tentara Astina nuli meloni seekor jaran kendia jaran kuwi mlaku lan kerajan-kerajan sing diliwati jaran kesebut kudu tunduk nang Astina, nek ora Arjuna lan pasukannya arep nempuh kerajan kesebut. Kabeh kerajan sing diliwati jaran kesebut jebulna bisa dikalahake.

Sakwise Perang Baratayuda buyar, Dewi Banowati sing nyat wis suwe selingkuh karo Arjuna banjur dibojokene. Sadurunge Arjuna wis nduweni sawong putri saka Dewi Banowati. Neng wektu den samya Prabu Duryudana sing anyak pamasaran karo hubungane bojone lan Arjuna nuli celathu menawa nek sing lair bayi wadon, kuwi yaiku putri saka Arjuna lan Banowati arep diusir ning nek kuwi lanang mula kuwi yaiku anake dheweke. Wektu bayi kesebut lair jebulna yaiku sawong wadon.
Nah terus bagaimana nasib Banowati setelah anak yang lahir dari rahimnya adalah seorang anak perempuan? Apakah suaminya benar-benar akan mengusirnya? Atau hal itu hanya gertakan semata? Langsung yuk kita simak dalam cerita wayang mahabharata basa jawa arjuna dalam perang baratayuda selanjutnya.

Banowati panik banget arep hal kuwi. Ning dhuwur tulungan Kresna, bayi kesebut diijol sadurung Prabu Duryudana ndelenge. Bayi wadon sing nuli diasuh saka Dewi Manuhara, bojo Arjuna sing liya banjur neng wenehi jeneng Endang Pergiwati. Amarga kelairane hampir padha karo putri Dewi Manuhara sing nduwe jeneng Endang Pergiwa, nuli sakarone neng aku kembar. Lagi kanggo putra saka Dewi Banowati lan Prabu Duryudana, Prabu Kresna njupuk sawong anak gandrawa lan diwenehi jeneng Lesmana Mandrakumara. Amarga dheweke yaiku anak gandrawa sing dipuja dadi manusia, mula Lesmana Mandrakumara nduweni aten-aten sing cengeng lan radha tolol. Malang kanggo Dewi Banowati, nang bengi dheweke lagi mengasuh Parikesit, dheweke dipateni saka Aswatama sing bersekongkol karo Kartamarma lan Resi Krepa kanggo mateni Parikesit sing isih Bayi. Didina den samya Dewi Srikandi, lan Pancawala uga dipateni wektu lagi turu. Untunglah bayi parikesit sing nangis nuli menendang senjata Pasopati sing neng taruh Arjuna neng cedhake lan mateni Aswatama.

Arjuna sing lagi sedhih amarga Banowati wis dipateni bareng Dewi Srikandi nuli nggoleki sawong putri sing mirip karo Dewi Banowati. Putri kesebut yaiku Dewi Citrahoyi, bojo Prabu Arjunapati sing uga murid saka prabu Kresna. Prabu Kresna sing tanggep arep hal kuwi nuli njaluk Prabu Arjunapati ngabangna bojone nang Arjuna. Prabu Arjunapati sing tersinggung arep hal kuwi menantang Prabu Kresna berperang lan jero pertempuran kuwi Prabu Arjunapati ceblok sampyuh karo Patih Udawa lan Dewi Citrahoyi nuli dadi bojo Arjuna. Arjuna nuli bali menyang Astina lan akhir uripe diceritoke mati moksa karo kapapat sedulure lan Dewi Drupadi.

Demikian aksi dari Arjuna dalam perang baratayuda, sosok pria tampan yang memiliki kekuatan sakti serta pusaka banyak sedikit banyak dapat menggambarkan salah satu tokoh pewayangan yang termasuk dalam tokoh Pendawa Lima tersebut. Terima kasih telah menyimak cerita wayang mahabharaata basa jawa arjuna dalam perang baratayuda.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Mahabharata Basa Jawa Arjuna Dalam Perang Baratayuda