Cerita Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus

Cerita bahasa jawa tema kemerdekaan Indonesia 17 Agustus - Dinten soyo benter, salit sanget panjenengan ngakingaken tenggorokanku. Dumadakan adalem mriksa sosok sapriyantun pemuda mboten benten ugi mboten yaiku sahabat sejatos adalem yaiku pun raka. Panjenenganipun ketingal kelelahan ugi kebenteran. Ageman rapi werni pethak teng anggenipun kaliyan ketingal berwibawa. Kala adalem mriksa panjenenganipun nembe lenggah teng setunggal kursi pinggiran margi nampak nengga samukawis. Lajeng tanpa ragu kawula miwiti nyedak kawula pun miwiti ngendikan kaliyanan deweke.
cerita-bahasa-jawa-tema-kemerdekaan-indonesia

“ra, punapa panjenengan kemriksa kelelahan mekaten trus panjenengan pakipun ageman beginian badhe ngapain ?” Ndangu adalem wontenipun. “koe gerah ewah punapa, nih lukar pinten ?” Wangsul raka ugi nglintu walik nanya. “lukar 17 agustus 2013, waah panjenengan dados panugas upacara nuwun inggih.. Widih kentunan coy anggonanmu kentunan” wangsul adalem . “nuwun inggih biyasa kaping kemawon,” sahut raka. “panjenengan panjenengan nyengker mekaten, panjenengan sayah nuwun inggih?” Ndangu kawula kaliyan kutepuk pamidhanganipun.

Raka pun mangsul, “sanes sayah, namung sayah kemawon sami pun andini mangsak mboten nate punapa menawi menika dinten kemerdekaan. Eh panjenenganipun nglintu ngajak kepanggihan, ngajak margi, ngajak dhahar, ngajak shooping.... Padahal udah nate menawi kawula menika panugas upacara sayangipun panjenenganipun nglintu mekaten. Ugi panjenenganipun...”

“panjenenganipun kenyih.......”

(ujug-ujug swanten punika muncul ugi jebulna punika yaiku swanten andini pacare raka).

“ehmm...a...a...andini panjenengan panjenengan wonten dipunmriki,” ndangu raka.

“kawula udah midhanget punapa tembung loe sedaya, sakmenika kawula ngasih pilehan panjenengan badhe ngajak kawula tindak-tindak utawi panjenengan langkung mileh kagem upacara. Emut, tebih-tebih dinten panjenengan udah nate punagi menawi mukawis kala kersa ngajak ngeten,” saur pun andini.

“nuwun inggih.. Sayangipun menikakaken dinten kemerdekaan ugi kawula kedah upacara, mangsak panjenengan mboten ngertiin kawula sanget sih..kowe mboten pirsa opo menawi kawula dados panitia ugi tigang dasa menit malih kawula kedah tindak datheng lapangan upacara,” wangsul raka kaliyan sayah.

“oke, nyakarsa panjenengan kawula badhe tindak piyambak,” bales andini kaliyan murka sanget lajeng panjenenganipun lajeng tindak. Kawula namung dados panonton piyambakipun sedaya sampyuh. Amargi kawula piyambak mboten badhe tumut urusan piyambakipun sedaya. Sayangipun lebet pikiranku ngendika gerah ewah sanget pun putri menika panjenengan mboten wonten pangertosanipun sami pisan nuwun inggih. Raka kemriksa pasrah ugi mendel tanpa nyusuti pacarnya punika. Lajeng panjenenganipun ngendika wonten adalem panjenenganipun badhe tindak datheng lapangan upacara amargi kala punika udah jam 9.30 juk upacara dipunmiwiti jam 10 enjing.

Raka lajeng jengkar kaliyan minggahi sepeda montor kentunan ingkang dipunkagungananipun. Kawula mriksani pasuryananipun aneh sekedhik bebahi. Sayangipun kawula mboten kemradulekne panjenenganipunan ugi kawula lajeng mengker palenggahan wau lajeng lajeng kondur kedalem. Amargi kawula kaleresan mboten neloni upacara bendera.

Sangantos dipundalem dumadakan hape dalem ungel. Ugi jebulna wonten telpon mlebet. Yakni saking nomor hapenya raka. Sayangipun ingkang menelepon sakmenika yaiku priyantun yuswananipun. Priyantun yuswananipun martakaken menawi raka kecelakaan kala menuju datheng lapangan upacara ugi sakmenika dirawat teng griya sakit.

Kawula lajeng shok midhangetanipun lajeng lajeng menuju griya sakit punika. Kemriksa dipunmriku keluarga raka miwiti saking rama, ibu, pak-alit, ugi eyang putrenanipun wonten dipunmriku sedayanipun. Ugi kemriksa wonten andin dipunmriku nembe nuwun menyesal. Sayangipun tuhan sampun mboten saged nguwawi raka kersanipun sugeng langkung dangu teng donya. Dokter ngendika menawi raka sampun mboten saged dipunrahajengaken malih. Kawula lajeng nuwun rumaosaken kesekelan menika, raosanipun enggal beberapa jam wau kepanggih raka. Eh sakmenika panjenenganipun kedah kecelakaan ugi nyawanya mboten rahajengaken malih. Ugi kawula ugi mriksani tuwunan priyantun yuswa mawi kerabat keluarga raka dipunngrika.

Lajeng andini ngaturi kawula, ugi panjenenganipun ngendika dhateng adalem :
“dinten menika yaiku dinten paling awon lebet sugeng adalem , kawula nyesal sanget kaliyan dinten menika. Dinten dipunpundi kawula kecalan priyantun ingkang paling kawula gandrungi. Bokmenawi tuhan kegandrungen dhateng raka dadosipun tuhan mundhutipun. Ugi pancen dinten kemerdekaan menika sampun dados mboten merdeka malih ngasta adalem amargi kawula mboten nganggep dinten menika yaiku dinten kemerdekaan.” Mekaten cerita bahasa jawa tema kemerdekaan Indonesia 17 agustus.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus