Berita Bahasa Jawa, damel Batik Menika Mboten Gampil

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Berita Bahasa Jawa, damel Batik Menika Mboten Gampil

Berita Jawa - Mboten dipungkiri batik ngrupikaken warisan budaya Indonesia ingkang sampun dipunkulani dening Unesco. Malah sampun sanguh dipunginemaken ndonya. Senaosa makaken tepang nanging rupinipun proses pandamelanipun jebulna mbotena gampil.


Bab menika dipunginemaken dening murid asal Satri Nakonshawan School Thailand, Panitan Janputtipong. Pamawi program student exchange antawis Thailand kaliyan SMAN 2 Malang niki nuturake menawi mbatik menika mboten gampil.

berita-bahasa-jawa-tentang-batik
Berita bahasa jawa tentang batik
Waos Ugo: Berita Bahasa Jawa Kapolda DIY Ngajak Merangi Teroris
“Pancen budaya Indonesia uga Thailand hampir sami. Nanging kesenian mbatik kula raos paling rekaos. Kedah sabar uga teliti,” Pajar Panitan lebet basa Inggris.


Piyambakipun mertelakaken, Rabu tanggal 20 januari piyambakipun uga 16 siswa SMA Thailand ingkang benten sinau sekawan kesenian. Nggeh menika glass painting, mbatik, macramé uga mraos topeng Malangan.


Macramé ngrupikaken kesenian kerajinan tangan kaliyan teknik menyimpulkan tali kor dadosipun mbentuk pola uga mbentuk kaya rajutan. Nanging nggadhahi pola uga volume ingkang benten.


“Kula paling remen macramé. Amargi sanguh dipundamel gelang, kalung utawi bentuk ingkang benten,” tambah piyambakipun.


Aviatur Dewi Kamilah, murid SMAN 2 Malang kelas XI basa mertelakaken macramé ngrupikaken kesenian ingkang ditonjolaken ing SMAN 2 Malang.“Kita ugi kersa nyaweraken kesenian niki dhateng kanca-kanca saking Thailand,” gamblang piyambakipun. Berita bahasa jawa, damel batik menika mboten gampil.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Berita Bahasa Jawa, damel Batik Menika Mboten Gampil