Cerita Cerkak Katresnan Bahasa Jawa Terbaru Part 1

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Cerkak Katresnan Bahasa Jawa Terbaru Part 1

Sobat wayang, ini cerita cerkak katresnan bahasa jawa terbaru dan merupakan pengalaman pribadi. Saya sendiri juga masih belajar bahasa jawa jadi ya maklum saja kalau basanya agak belepotan. Simak yuk kisah romantis di bawah ini. Suwara bengokan bude wis nangekake Fera lan meksa deweke kanggo cepet adus. Ning dina iki awak Fera lagi ora kepenak. Awake panas. Buyar adus dheweke kudu cepet sholat lan sakwise kuwi sarapan. Ning amarga lagi ora enak awak dheweke bali turu.

“Mbak Fera, ngapa nyalah turu meneh? ditinggal lho ro Mbak Revi,”kondo bude.
“Benke Mbak Revi mangkat sipik,”balas Fera.
cerita-cerkak-katresnan-bahasa-jawa-terbaru

“Ya apura mbak panas ngene. Ya uwis dina iki Mbak Fera ora usah mlebu dhisik, ben bude ijinke,”jare bude sakwise nyekel awakku.

“Haaa??? Ora..ora..ora. Dina iki aku kudu mangkat,” jawab Fera.
“Ya yen ngunu neng kudu nunggu pakde mulih. Menehan Kowe pitaya , iki kan wis jam setengah 7,” kanda bude.

“Ora apa2 de, palingan yen telat mung kongkon nulis tok. Ya wis Fera nunggu neng ngarep ya de,”teriak Fera sing teras mlayu menyang pomahan.

Durung suwe nunggu,  pakde banjur katon. Fera banjur mangkat.
“Mbak, mau bel mlebu sekolah wis muni lo,”ucap pakde.

“Haa? Ah benke mangsa bodhoa, yen ngunu cepet pakde,”ucap Fera.
Selanjutnya dalam cerita cerkak katresnan bahasa jawa terbaru, Akhire Fera tekan sekolah. Ebo kagete Fera sakwise ngerti guru piket dina iki yaiku guru sing paling killer neng sekolah. Fera nyoba kabur saka hukuman, ning pak guru wis nangkep Fera saka buri. Fera banjur dihukum kanggo ngadeg neng ngisor tiang bendera nganti bel istirahat jam 9 mengko amarga dheweke murid paling akhir sing paling telat.

Kabeh kanca-kanca Fera uga ngaadeg neng sandinge. Nanging mung sedhela amarga dekne kabeh mung pada telat 10 menit. Lagekne Fera wis paling telat 30 menit.

“Mas, ket kapan neng kene?” Takon Fera nang salah siji kakak kelas sing uga dihukum amarga paling alon.
Waos Ugo: Cerita Liburan Bahasa Jawa Ke Candi Borobudur
“8 menit nuli. 30 menit meneh mas uga bakalan menyang kelas. Oh ya jeneng ku Rendi Reinaldi, kowe sapa,” takon Rendi.

“Hmmmm,”jawab Fera karo nunjukake jeneng neng nduwur sak kelambine.
“Oh. Kowe adhine Revi?”takon Rendi nang Fera.

“Kok ngerti?”takon balik Fera.
“Mirip,”jawaban singkat Rendi.

Ora krasa 30 menit wis nuli, Rendi wis ndhikiki Fera menyang kelas.
“Dhisikan Ya,” jare Rendi.
“Hmmmm,” jawab Fera singkat.

Apa yang akan terjadi dalam cerita cerkak katresnan bahasa jawa terbaru langsung yuk kita simak di bawah ini.
cerita-cerkak-katresnan-bahasa-jawa-terbaru

Rasane sirahe Fera abot pisan, ning hukuman isih suwe. Fera nyoba nguwawa. Alasane kanggo mandheg saka hukuman ora dianggep ro pak guru. Fera kudu mbacutke, nganti akhire hukuman Fera wis rampung.
Waos Ugo: Cerkak Budi Pekerti Bahasa Jawa Tentang Sopan Santun
Ndelalahe Rendi sliringan karo dheweke. Kedelok rai pucat Fera. Durung suwe ketemu, Fera banjur tiba semaput. Rendi cepet-cepet nggawa Fera menyang UKS.

“Fera,”panggil Revi.
“Koe mbak, gara-gara kowe sih. Yen mau ora ninggal Fera, mesti dadine ora bakalan kayak ngene,” konco Fera.

“Apura deh Fer, kowe jaluk apa deh,” kando Revi mbakyune.
“Eh Fera, kowe wis sadar. Revi kowekne durung wenehi panjaluk ku wingi,”saut Rendi.
“Eh Rendi, koe ora usah ngarep-arep ya. Menehan kowe kan reti ten aku wis pacaran ro cowo kae,” jawab Reva.

“Ya uwis, apura kalu sajrone iki aku wis ngrusuhi awakmu,” bales Rendi sing terus lunga saka UKS.
Bola bali Fera jane wis omong nang Revi, yen aja due sikap mangkono nang sawong liyan. Ning tuturan Fera ora sethithika dianggep ro mbakyuni.

Singkat cerita cerkak katresnan bahasa jawa terbaru, Bel mulih sekolah muni. Fera wis nunggu mbakyune neng njero mobile pakde. Bersambung ke part 2
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Cerkak Katresnan Bahasa Jawa Terbaru Part 1