Pawarta Bahasa Jawa | Kebudayaan Jawa Mrihatinke Sanget

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Pawarta Bahasa Jawa | Kebudayaan Jawa Mrihatinke Sanget

Pawarta bahasa jawa kebudayaan - Ilange kabudayan weyan sing kedadean wektu iki ndadekne degradasi moralitas masyarakat Indonesia wektu iki saya mrihatinke. paling utama budaya saka daerah Jawa sing saiki anyak ditinggalake saka generasi enom, hal kuwi sing nggawe sakanggonan tokoh budaya Jawa prihatin. dadine butuh dianakne salah siji inovasi ben budaya neng Indonesia khususnya budaya Jawa bisa dadi jati awak bangsa.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan

Amarga kuwi, beberapa tokoh budaya Jawa menggelar sarasehan lan diskusi babagan budaya Jawa neng Padepokan Agung Sanghyang jati, neng panggunungan Selok, CIlacap, Jawa tengah, Senen (11/3/2015).

"Tujuan dianakne sarasehan iki yaiku kanggo ngelingna bali masyarakat Indonesia nang umumnya lan masyarakat Jawa nang khususnya babagan aji-aji budaya bangsa sing saiki anyak terkikis saka zaman lan peradaban," ungkap Biksu Dharma Tedja dadi pengelola Padepokan SangHyang jati, gunung Selok, Srandil, Cilacap.

luwih banjur digamblangna menawa para tokoh bangsa anyak rumangsakne keresahan kebudayaan bangsa saiki ora meneh digunakne kanggo mengungkap jati awak bangsa.

"Aku prihatin karo masyarakat Indonesia sing saiki ora meneh nduweni jati awak sing mangilonke wong wetan, dekne kabeh luwih bangga karo budaya asing. dadine aku beserta kanca-kanca kaya Permadi, SH, Ahmad Tohari (pambanget kebudayan Jawa), KGPH Haryo (saka Keraton Ngayogyakarta) lan KGPH Tedjo Wulan (saka Keraton Solo) nduweni gagasan kanggo menggelar sarasehan iki karo tujuan ben awake dhewe dadi bangsa bali nduweni jati awak," gamblang Biksu Dharma Tedja.
pawarta-bahasa-jawa-kebudayaan
Pawarta bahasa jawa kebudayaan

Senada karo Dharma Tedja, Permadi uga ngaji menawa saiki masyarakat Indonesia anyak kelangan arah lan tujuan panangen siji bangsa. dadine butuh anane salah siji formula kanggo bali nggawe Indonesia dadi bangsa sing ngerti adat istiadat.

"Sacara jujur awake dhewe prihatin karo generasi enom, generasi enom luwih ngenal Superman, Batman, lan liyane ketimbang ngenal Gatot Katja, Semar, Gareng dadi idolanya, lan luwih parahnya generasi enom anyak mungkur kebudayaan awake dhewe dadi bangsa sing bertata krama lan nyekel adat istiadat. dadine sing kedadean yaiku degradasi bangsa sing marakake Indonesia tambah terpuruk," ujar Mantan anggota DPR RI kuwi.

Ditambahake Permadi, kanggo mbalekne jati awak bangsa butuh bali ditandurke aji-aji budaya ket dini, dadine harkat lan aji bangsa bisa bali terangkat.

"Sing kudu awake dhewe lakoke yaiku bali nandurke aji-aji budaya marang generasi enom ket dini ben awake dhewe dadi bangsa bisa diaji dadi bangsa sing ngaji tanpa nglalekne aji-aji kebudayaan," banjure.

Acara kesebut digelar jero saperlu balen taun Padepokan Sanghyang jati, gunung Selok, Srandil, Magelang lan ditekani saka tokokh-tokoh masyarakat lan aparatur pamerentahan saka macem-macem daerah neng Jawa tengah, diantarane pelajar, mahasiswa, guru, aparatur pamerentahan sing ana neng Jawa tengah. Pawarta bahasa jawa kebudayaan.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pawarta Bahasa Jawa | Kebudayaan Jawa Mrihatinke Sanget