Pawarta Bahasa Jawa | Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kudu Wasis

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Pawarta Bahasa Jawa | Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kudu Wasis

Pawarta Bahasa Jawa - PAUD utawa Pendidikan Anak Usia Dini mbutuhake pamulang sing ngebaki kualifikasi lan kewasisan pamulang sing mumpuni. Babagan kuwi kanggo ningkatke kwalitas saka anak Indonesia neng wayah sing badhe dateng.

pawarta-bahasa-jawa-guru-pendidikan-anak-usia-dini
“Kualifikasi pamulang sing professional mawa nduwe ati muliya bakal nentokake banget kabisan anak neng wektu sing arep teka. Amarga kuwi kanggo mulang sawong dadi guru PAUD sing dikarepake dudu tugas sing gampang, lan mbutuhake ugo pengorbanan sing ora sithik,” Mangkana turene Walikota Jakarta nang acara pelantikan kelulusan uji kompetensi guru PAUD, dina Selasa (11/8/2015) kepungkur.

Kegiatan sing dieloni 22 guru saka 12 PAUD neng Jakarta lor kuwi dianakne Tanoto Foundation kanthi gegayuhan Direktorat Jenderal lan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Miturut Data baku pamulangan anak umur Dini Nonformal lan Informal Kementerian pamulangan lan Kebudayaan Republik Indonesia taun 2015, saka 746.625 pamulang PAUD neng Indonesia, saakeh 396.834 utawa 56% pamulang durung ngebaki syarat lan kewasisan pamulang.

Kanggo ngebaki kewasisan akademik pamulang Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yaiku kudu nduweni ijazah Diploma II pamulangan guru Taman Kanak-kanak utawa PGTK utawa nduweni ijazah minimal SMA lan nduweni sertifikat panglatian/pamulangan kursus PAUD sing temenan.
Sihol Aritonang, saka pihak Tanoto Foundation (TF) ngungkapake, pihak TF  tandhang gawe karo pamerentah Provinsi DKI Jakarta arep njupuk peran kanggo tujuan nyepake angka partisipasi kasar PAUD sagedhe 21.3 yuta. Wektu iki neng Indonesia, angka partisipasi kasar PAUD miturut data BPS taun 2008 lagi 15.1 yuta.

Tandang gawe iki ngrupakne lanjutan saka program peningkatan kwalitas pamulangan becik Pendidikan Anak Usia Dini arepa pamulangan dasar sing sadurunge wis dianakne neng telung (3) provinsi yaiku, Sumatera Utara, Riau, lan Jambi” tembung Sihol Aritonang. - Pawarta pendidikan anak usia dini -
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pawarta Bahasa Jawa | Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kudu Wasis