Contoh Cerita Liburan Tugas Bahasa Jawa

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Contoh Cerita Liburan Tugas Bahasa Jawa

Cerita liburan tugas bahasa jawa - Wayah liburan sing ditunggu-tunggu akhire teka uga. Nanging Hadi ora lungo liburan. Wayah liburane mung dientekake kanggo dolanan bareng adhine Sinta lan Febri kucing cilike. Ndeleng aktivitas sing dilakoke Hadi pas liburan, bapake rumangsa mesake. Dadine nduwe pangarah kanggo ngajak Hadi lan keluargane kanggo plesiran.
contoh-cerita-liburan-tugas-bahasa-jawa

Pas keluarga Hadi ngumpul nonton televisi, bapak celathu, ”hayo sapa sing gelem plesir?”. “Aku. aku. aku!” Seru Sinta adhine Hadi karo ngangkat driji. “Bapak arep ngajak kowe plesir neng siji panggonan”, tembung bapak sing nggawe pamasaran. “Ngenid pak? Panggunungan, utawa metu kutha?” Jawab Hadi karo nebak-nebak.

“Luwih seru meneh sing mesti, ning kowe kudu njaga-jaga lan tangi mruput” tembung bapak. “Asyekkk” seru kapindho kakang - adhi kuwi.

Esuk dinane Hadi wis tangi mruput lan siap-siap. Dheweke sumaguh banget pisan. Pas kuwi bapake wis njagakne motor sing arep kanggo kanggo berlibur.
Waos Ugo: Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Masuk Sekolah SMA
“Yo awake dhewe cepet mangkat” tembung bapak karo semangat. Karo bungah keluarga Hadi plesir nganggo sepeda. Sangantine panggon tujuan, Hadi kaget pas dheweke lan keluargane mung berlibur neng tlaga ora adoh saka omahe.

Ora kaya kanca-kanca sing plesir neng panggon sing apik lan becik. “Aja sedhih Le, iki jane nyenengna!” Tembung bapake marang Hadi. Wektu kuwi bapak ngajak Hadi lan Sinta nglangi neng tlaga lan nggoleki iwak.

Nyekel iwak nyenengna banget. Sakwise oleh iwak, dekne kabeh mangsak iwak kuwi neng pinggir tlaga lan nembang bareng. Tenan nyenengna pisan plesiran iki. Senajan mung plesir neng siji tlaga cedhak omah tetep bisa nggawe bungah. Mawa dadi pengalaman pribadi sing ora kelalenke kanggo Hadi lan keluargane. Mengkene contoh cerita liburan tugas bahasa jawa.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerita Liburan Tugas Bahasa Jawa