Kisah Wayang Bahasa Jawa Rukmawati Muksa

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Kisah Wayang Bahasa Jawa Rukmawati Muksa

Cerita wayang di bawah ini menceritkan tentang muksanaya Begawan Rukmawati. Kisah wayang bahasa jawa Rukmawati muksa di bawah ini dapat kita simak bersama secara seksama. Semoga catatan kecil yang masih banyak kesalananya ini dapat menjadi salah satu contoh cerita pewayangan dengan menggunakan bahasa jawa sederhana.

Resi Parasara neng gunung Saptaarga lagi bersamadi pas dheweke dumadakan ditekani leluhurnya, yaiku Prabu Parikenan sing wis dadi dewa bergelar Batara Brahma-am. jero temon kuwi, Batara Brahma-am ngongkonke Resi Parasara kanggo ngguru marang sawong bidadari petapa neng gunung Mahendra sing nduwe jeneng Begawan Rukmawati. Batara Brahma-am nyeritoke menawa awake ket cilik bareng sang adhi, yaiku Dewi Srini, wis diasuh lan digedhekne saka Begawan Rukmawati kesebut kayakne anak dhewe.
kisah-wayang-bahasa-jawa-rukmawati-muksa

sakwise Batara Brahma-am bali menyang kahyangan, Resi Parasara pun mangkat menuju gunung Mahendra karo didampingi panakawan Kyai Semar, Nala Gareng, Petruk, lan Bagong. sangantine neng kana dekne kabeh disambut saka Begawan Rukmawati sing nduweni pandeleng tajam lan teras meruhi jati awak Resi Parasara.

dhikik kala Begawan Rukmawati kerep dadi tumpuan pitakonan nek para raja mbisakne masalah. sairing berkembangnya zaman, jeneng Begawan Rukmawati lan gunung Mahendra tambah dilalekne wong. ora kinira, dumadakan wae muncul Resi Parasara sing pengen ngguru menimba elmu marange.

Begawan Rukmawati pun mulangna samubarang kepinterane marang Resi Parasara nganti akhire sang murid diyektekne lulus. neng liya pihak, Resi Parasara lagi kahyun-hyun ndeleng kayon gurune sing sawong bidadari kuwi. Resi Parasara wis nduwe umur patang puluh taun, ning ping anyar iki dheweke rumangsa kegeret marang sawong wedok. karo kebak rasa isin, dheweke pun manekne awak nglorke pangrasane marang Begawan Rukmawati.

Begawan Rukmawati ora bisa nrima demen Resi Parasara amarga telu hal. pisan, amarga Resi Parasara yaiku muridnya. kapindho, amarga Resi Parasara yaiku turun Prabu Parikenan sing ora liya yaiku anak angkatnya dhewe. ketelu, amarga Begawan Rukmawati rumangsa wis wektune dheweke mencapai muksa, nyiji karo semesta.

Resi Parasara rumangsa kuciwa bercampur isin. ning, Begawan Rukmawati menghibur, menawa ora suwe meneh Resi Parasara arep njodo karo sawong wedok sing mirip karone. sakwise berpesan mangkana, Begawan Rukmawati pun dijemput kereta emas sing mudhun saka angkasa. dheweke nuli munggahi kereta kesebut lan banjur musnah saka pandangan Resi Parasara.

Demikian sajian cerita pewayangan dalam judul kisah wayang bahasa jawa Rukmawati muksa semoga bermanafaat.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kisah Wayang Bahasa Jawa Rukmawati Muksa