Cekak Bahasa Jawa Lengkap dengan Unsur Intrisik

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cekak Bahasa Jawa Lengkap dengan Unsur Intrisik

Perlu teman-teman ketahui cerkak bahasa jawa dengan unsur intrisiknya ini merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya yang bisa teman-teman simak disini. Kisah di dalamnya menceritkan dua ekor hewan yakni bangau dan monyet. Langsung saja kita simak di bawah ini.

Kethek tangi, celathua kuntul, “kethek, kowe wis wareg neng kene. Panganan berlimpah. Kodok lan belalang sing kowe ujarke ora ana neng kene. Sarehdene kuwi, aku ora bokmenawa tingggal neng kene. Aku arep bali menyang desa halamanku. Karo buah sawo sing berlimpah neng kene, kowe bisa urip pitu mudhunan. Sarehdene kuwi, sesuk aku arep mulih. Aku arep nyaritakne marang warga Kethek babagan alas sawo ndak.

“aja ngono,” tembung kethek. “endi bokmenawa aku urip dhewen neng kene.”
“ning aku ora bokmenawa urip neng daerah tanpa kodok mangkene,” jawab kuntul radha jengkel.
“yen ngono becika. Ayo maburke aku mulih menyang desa barengmu ,” ujar kethek. “apura kethek, suwiwiku durung ngono mari kanggo bisa mabur karo bubuh awakmu . Aja meneh mabur karo kethek. Mabur dhewe pun durung mesti kuwat.”

“yen ngono awake dhewe tunggu wae nganti kowe mari bali kekuwatane.” Kuntul njawab, “endi bokmenawa aku kudu nunggu. Apa sing kudu aku pangan? Apa aku kudu mati kengelihan neng kene Sawentara kowe nduwe buah sawo sing berlimpah? Aku kira kowe bisa mulih dhewe karo prau. Kowe bisa nggawe prau ta.”

Kethek ndungkluk isin. La eling arep kegorohane. Sabenere dheweke mung nduwe sethithik keahlian nggawe prau. Ning, amarga isine marang kuntul, dheweke celathu, “yen ngono ewangi aku nggoleki lendut. Mengko aku sing nutuk.”
Waos Ugo: Cerkak Budi Pekerti Bahasa Jawa Tentang Sopan Santun
Singkat cerito cerkak bahasa jawa dengan unsur intrisiknya, prau kuwi wis dadi. Dekne kabeh nyurung menyang tengah segaran, lan mangkata dekne kabeh ngloro. Kethek mrau karo pangrasa wedi pisan.

Sapisan, prau kuwi ditempuh ombak. Rai kethek dadi pucat. Sawalike, kuntul sanuli nembang: “curcur humat, curcur hurnat, nek hancur aku slamet, nek hancur aku slamet.”

Mesti wae kuntul bisa mabur nek prau kuwi hancur diterpa ombak. Kebokmenawan kanggo hancur nyat ana, amarga prau kuwi mung digawe saka lemah liat saka Kethek sing ora ahli.

Sawentara kuwi, dekne kabeh wis berlayar adoh menyang tengah segaran. Pulau sumbawa dadi desa halamannya wis katon saka kadohan. Dumadakan badai bertiup karo kencang. Udan pun mudhun karo lebat. Ombak segaran bergulung-gulung menerpa prau dekne kabeh. Jero wayah sing singkat, prau kuwi pecah berantakan. Kuntul cepet mabur, lagekne kethek karo rudatin payah nyoba nglangi. Ning, awake sing cilik ora bisa mungsuh derasnya arus lan gedhene gelombang segaran sing kian mengganas. Akhire, kethek mati ditelan ombak segaran. Segaran tenang bali. Nun neng dhuwur langit katon kuntul mabur karo tenang nuju panggonane.

Demikian akhir dari cerkak bahasa jawa dengan unsur intrisiknya semoga dapat memberikan hiburan sekaligus referensi dalam belajar bahasa jawa.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cekak Bahasa Jawa Lengkap dengan Unsur Intrisik