Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman Singkat

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman Singkat

Cerita wayang bahasa jawa anoman - Setelah sebelumnya kita telah bercerita tentang lahire anoman dalam bahawa jawa kali ini secara garis besar akan kita tuliskan mengenai kisah Hanoman mulai dari pengabdian dirinya kepada Sugriwa, melawan alengka yang kemudian dikenal dengan sebutan hanoman obong hingga muksanya hanoman. Kisah tersebut secara singkat dapat kita simak di bawah ini.

Ngabdi Marang Sugriwa 

Bayi kawujut kethek putih sing ngrupakne putera Anjani dijupuk saka Batara Bayu nuli diangkat dadi anak. sakwise pamulangane buyar, Hanoman bali menyang donya lan ngenger nang pak-like, yaiku Sugriwa, raja kethek Gua Kiskenda. wektu kuwi, Sugriwa entas dikalahake saka kakange, yaiku Subali, pak-lik Hanoman liyane. Hanoman kedadeyan ketemu Rama lan Laksmana, sapasang pangeran saka Ayodhya sing lagi ndalani pambuwangan. sakarone banjur tandhang gawe padha karo Sugriwa kanggo ngalahake Subali, lan bareng nempuh negeri Alengka mbebaskan Sita, garawane Rama sing diculik Rahwana murid Subali.
tokoh-anoman-dalam-pewayangan-jawa

Nyerbu Alengka 

Pisan-tama Hanoman nyusup menyang istana Alengka kanggo menyelidiki kekuwatan Rahwana lan ndeleng kahanan Sita. neng kana dheweke nggawe kerusuhan dadine tangkep lan dihukum obong. sawalike, Hanoman justru kedadeyan ngobong sakanggonan embok kutha Alengka. kadadean kesebut kenal karo aran Hanoman Obong. sakwise Hanoman bali menyang panggon Rama, pasukan kethek pun mangkat menyerbu Alengka. Hanoman tampil dadi pahlawan sing akeh mateni pasukan Alengka, kaya ta Surpanaka (Sarpakenaka) adhi Rahwana. Mangkene cerita wayang bahasa jawa anoman ing wayah nyerbu alengka kang dadi crita sing terkenal.

Mungsuh Rahwana 

Ing njero pertempuran paling akhir antara Rama kewalahan menandingi Rahwana sing nduweni Aji Pancasunya, yaiku kabisan kanggo urip lestari. ping saben senjata Rama menewaskan Rahwana, saknalika kuwi uga Rahwana bangkit bali. Wibisana , adhi Rahwana sing memihak Rama cepet njaluk Hanoman kanggo ngewangi. Hanoman pun ngalungguhan gunung Ungrungan kanggo ditimpakan neng dhuwur mayit Rahwana pas Rahwana entas tewas neng tangan Rama kanggo kesemene pinge. ndeleng kelancangan Hanoman, Rama pun hukume ben njaga kuburan Rahwana. Rama pitaya yen Rahwana isih urip neng ngisor gencetan gunung kesebut, lan saben wektu bisa cucul roh kanggo nggawe kerusuhan neng donya.

Beberapa taun banjur sakwise Rama mati, roh Rahwana meloloskan awak saka gunung Ungrungan nuli ngajawa kanggo nggoleki reinkarnasi Sita, yaiku Subadra adhi Kresna. Kresna dhewe yaiku reinkarnasi Rama. Hanoman mburu lan ketemu Bima, adhine pepadha putera angkat Bayu. Hanoman banjur ngenger marang Kresna. dheweke uga kedadeyan nangkep roh Rahwana lan ngurunge neng gunung Kendalisada. neng gunung kuwi Hanoman bertindak dadi pertapa.

Moksa 

Hanoman nduwe umur dawa banget nganti jeleh urip. Narada mudhun ngabulke penjaluke, yaiku "pengen mati", angger dheweke bisa nutugake tugas paling akhir, yaiku ngrukunake turun kenem Arjuna sing lagi perang sedulur. Hanoman banjur ngremeng karo jeneng Resi Mayangkara lan kedadeyan ngomah-omahake Astradarma, putera Sariwahana, karo Pramesti, puteri Jayabaya. keluarga Sariwahana karo Jayabaya katon jotakan sanajan dekne kabeh padha-padha keturane Arjuna. Hanoman banjur ngadhepi mungsuh Jayabaya sing nduwe jeneng Yaksadewa, raja Selahuma. jero perang kuwi, Hanoman tiba, moksa bareng ragane, lagekne Yaksadewa bali menyang wujud asale, yaiku Batara Kala.

Demikian dikisahkan dalam pewayangan jawa tokoh Hanoman yang berupa kera putih sakti mandraguna, terimakasih Anda telah membaca cerita wayang bahasa jawa anoman secara singkat di atas.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman Singkat