Cerita Wayang Bahasa Jawa Abimanyu dalam Perang Baratayuda

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Bahasa Jawa Abimanyu dalam Perang Baratayuda

Cerita wayang bahasa jawa abimanyu – Ing njero perang Baratayuda, dikisahkan Abimanyu sengaja di delekake saka kapindho wongtuane lan didukung saka kadang Pandawa. Abimanya dadi pamaris tahta kerajan Amarta, dadine kaslametan Abimanyu dadi nduwe arti banget kanggo Keluarga kerajan Amarta. Abimanyu dadi simbul kemenangan Kadang Pandawa dadine prayogaa ing njero perang gedhe baratayuda kuwi dheweke didelekake neng panggon sing wadi banget dijaga saka bojone Dewi Utari lan emboke Woro Subodro dheweke ora oleh metu saka panggon kesebut.

Dewi Utari bojo Abimanyu kabeneran lagi ngandung, dadine dheweke ora arep ucul saka bojo sing demen mbasi sedhela wae. Kabeh wong tuwa Pandawa menehake “wanti-wanti” (pesan sing ora banget oleh dilanggar) marang Abimanyu, menawa dheweke ora oleh melu berperang mungsuh Kurawa.
cerita-wayang-bahasa-jawa-abimanyu

Saben manungsa nyat nduweni kisah dhewe-dhewe. Sadurung sesomahan karo Dewi Utari sabenere Abimanyu wis nduweni bojo sing nduwe jeneng Siti Sendari. Nang wayah kenalan karo Dewi Utari Abimanyu ngaku dadi perjaka. Nang wayah kuwi Dewi Utaripun curiga lan maido marang Abimanyu amarga Dewi Utari kurang pitaya nek Abimanyu durung nduweni bojo. Amarga kebacut demen marang Dewi Utari Abimanyu kepeksa nggoroh, kanggo mitaya ke Dewi Utari dheweke nyupata : “Dewi Utari ingsun isih legan durung duwe kromo.., yen ora ngandel aku wani mati dikrocok gaman sewu”(Dewi Utari aku isih perjaka durung nduwe bojo nek maido aku wani supata mati ditumbak sewu pusaka).

Supata kegorohan Abimanyu disaksikan bumi, langit, segara, lan gunung. Saknalika krungu petir sing menggelegar..,, kilat menyambar-nyambar. Dewi Utari kepangan bujuk rayu lan supata palsu Abimanyu, dadine terwujud sakarone dadi pasangan bojo bojo.

Nang wayah kedadean perang gedhe antara pandawa lan kurawa Abimanyu ana nang persembunyian sing winadi. Saben manungsa nyat nduweni rencana ning Tuhan-Pun nduweni rencana : “wamakaru wamakarullahi, wawallahu khairul makirin” (wong-wong kuwi merencanakan piala, Allah-Pun merencakan uga, mula sabecik-becik rencana yaiku rencana Allah.) Jero persembunyian ati Abimanyu ora rumangsa tentram, pangan ora selera, turokna ora bisa nyenyak. Sing dheweke pikirke mung “Tegal Kuru Setra” panggon sedulur-sedulur berjihad perang mungsuh kebatilan. Dadi sawong sing isih getihan enom atine keceluk, kanggo melu berperang dimedan laga kanggo labuh bangsa lan negara. Jero atine kedadean perang batin antara meloni pesan wong tuwa utawa labuh negara. Nek dheweke jaluk ijin marang bojone utawa emboke ing cerita wayang bahasa jawa abimanyu mustahil sakarone menehake ijin.
Waos Ugo: Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman
Abimanyu meneng awak termenung mikirke jangkah apa sing paling becik kanggo awake lan negarane. Jero kaanan kesebut dumadakan dheweke ndeleng seekor “undur-undur” (binatang cilik sing mlaku karo cara mundur biyasane ana nang lemah sing berdebu). Binatang kesebut menehake inspirasi marang Abimanyu kanggo cepet lunga menyang nglan pertempuran karo cara mundur-mundur, artine dheweke mungkur panggon persembunyiannya saka sethithik demi sethithik sakwise bojo lan emboke terlena cepet dheweke tumuli mlayu metu saka persembunyian menuju nglan pertempuran.

Abimanyu wis menganggo perang karo mengendarai jaran. Karo gagah wani dheweke cepet nempuh lan memporak porandakan mungsuhe yaiku para kurawa. Pasukan Pandawa sing semula wis terdesak saiki bisa mendesak pasukan Kurawa. Pasukan Kurawa kalang kabut akeh korban niba, akeh bala tentara sing mati kaya “babadan pacing” tuwuhan perdu sing rubuh sakwise ditebas karo pedhang.
Senopati Kurawa Bagawan Durna ngumpulake para jendral kanggo ngenekake “briefing” apa sing menyebakan, jangkah/strategi apa sing kudu cepet ditempuh kanggo ngalahake Pandawa. Pakoleh saka briefing kesebut diputuskan strategi perang sing anyar. Apa sing marakake kekuwatan Pandawa dumadakan meledak-ledak jebulna ana perwira enom sing gagah wani yaiku cerita wayang bahasa jawa Abimanyu.

Bagawan Durna ngongkonke strategi yaiku Pasukan Pandawa kudu dipancing dipecah dadi 3 kanggonan, Arjuna dipancing mungsuhe metu saka Tegal Kurusetra mlayu kearah pantai, Werkudara dipancing mungsuhe mlayu kekidul kearah panggunungan. Tinggal Abimanyu dhewe ditinggal neng Tegal Kurusetra. Pasukan Kurawa nggunakne gelar perang “glepung gelang”. Abimanyu sing sawong awak dipancing kanggo mlebu menyang perangkap sing dirancang Bagawan Durna.

Bagawan Durna ngongkonke marang Adipati Karna kanggo cucul anak panah sing ditujukan menyang arah jaran sing ditunggangi Abimanyu. Jaran Abimanyu rubuh saknalika menyang lemah sakwise kena anak panah tepat ngenani gulune. Ati Abimanyu krasa teriris-iris sakwise meruhi jarane tewas kena anak panah. “ae mati dewe ora belani” (aja mati dhewe aku labuh kowe). Abimanyu cepet melompat karo nyekel siji pedhang mburu prajurit Kurawa. Siasat perang Bagawan Durna bener-bener kelakon, karo dipancing sawong prajurit Abimanyu mlebu menyang perangkap sing karan pasukan “glepung gelang”. Abimanyu sawong awak dikepung ewon prajurit sing mbentuk lingkaran gedhe karo anak panah jaga melesat saka busurnya.

Bagawan Durna menehi aba siji..,loro…,telu…., kabeh prajurit cucul anak panah kearah Abimanyu sing ana ing tengah-tengah. Abimanyu kena panah saka samubarang arah. Kabeh awak Abimanyu wis ora ana kanggonan sing ora kena anak panah. Getih mengalir nelesi awak Abimanyu. Manut kisah busur panah sing digunakne prajurit Kurawa sengaja digawe saka kayu “sempu”, kayu kesebut sing menyaksikan pas Abimanyu nyupata marang Dewi joged.

Kelanjutan ana cerita wayang bahasa jawa abimanyu bisa kita simak ing ngisor iki.
“Adinda Dewi joged ngandela marangku ora ana wong sing paling dakdemen kajaba awakmu …, rina wengi aku sanuli mikirke kowe, aku ora bisa ucul saka bayangan rupamu! Tembung Abimanyu.
“becik.., Kakang Abimanyu. Aku ngandel yen Kakang ndemeni aku.., ning Kakang Abimanyu wis nduwe bojo aku ora arep nglarani pangrasa wedok, amarga aku uga sawong wedok sing nduweni pangrasa.” Tembung Dewi joged

“aku isih perjaka Dinda.., aku durung sesomahan ! Abimanyu merayu.
“aku ora pitaya Kakang Abimanyu isih perjaka…!” Tembung Dewi joged
“yen Dinda ora pitaya …, aku wani nyupata sing disaksikan saka bumi, langit, gunung, samudera, lan kayu sempu iki.., aku nyupata menawa aku isih perjaka nek aku nggoroh aku wani mati karo dikrocok gaman sewu (ditumbak senjata sing akeh banget)” tembung Abimanyu.

Supata Abimanyu dadi doa sing disaksikan saka bumi, langit, gunung, lan samudera. Dadine ngati-atia nek awake dhewe ngomong ana pepatah ngomongke cangkemmu yaiku macanmu . Abimanyu ora bisa rubuh sanajan kena ewon anak panah amarga awake disangga saka ewon anak panah sing tertancap neng awake. Prajurit Kurawa cepet nyedhak amarga nduga Abimanyu wis mati adeg. Ora keri putera kuluk Kurawa Pangeran Lesmana Mandrakumara melu nyedhak ndeleng saka cedhak Abimanyu sing wis ora dadi manungsa kesebut. Karo tembung-tembung sing kebak kesombongan lan nglarakne Lesmana Mandrakumara menantang Abimanyu. Karo pongah dheweke nantang.
cerita-wayang-bahasa-jawa-abimanyu

“turene kowe pasukan khusus…, hayo endi saiki kekuwatanmu . Jebulna kowe mung jago pitik potong…, ora ana apa-apane dibandingna karo aku. Hayo endi kekuwatanmu mungsuh aku..! Tembung Lesmana Mandrakumara.

Abimanyu mung ndungkluk isin, jero atine celathu patenana aku ben aku bisa mati sempurna dadi prajurit sing labuh kebeneran, keadilan, dadi prajurit sing “netepi kesaguhan” mati labuh bangsa lan negara. Eluh Abimanyu mengalir menetes neng sela-sela anak panah sing tertancap neng raine. Dheweke eling arep pesan bapake Arjuna lan emboke Sembodro sing amarga demen marange dheweke didelekake dipanggon wadi. Ning dheweke wis kebacut dadi korban peperangan. Abimanyu celathu lirih : “bapak….., embok…., aja nesu, aja sedhih …, ananda mati luwih dhikik…, aja salahake aku amarga aku netepi supataku.”

“aja nangis kok Abimanyu.., kok prajurit cengeng…, diendi kewanen kowe…, wektu iki kowe mesti arep mati…, aku nyupata nek kok mati bojomu sing ayu kuwi arep aku rebut, bojomu arep aku boyong menyang Kurawa..!” Tembung Lesmana Mandrakumara.

Krungu tembung-tembung Lesmana Mandrakumara ati Abimanyu dadi nesu amarga ana tembung-tembung arep ngrebut bojo sing dheweke demeni, bojo sing marakake dheweke rela mengorbankan samubarange. Kaya ana kekuwatan sing teka, dumadakan Abimanyu menebaskan pedhang sing isih dheweke gengam sadurunge tepat ngenani gulu Lesmana Mandrakumara, saknalika dheweke rubuh bersimbah getih. Lesmana Mandrakumara tewas saknalika. Meruhi putra kuluk dadi korban Jayajatra prajurit pengawal raja menghujamkan tumbak menyang arah dhadha Abimanyu. Abimanyu rubuh saknalika dhewekea mati donya. Kepiya crita lanjutan cerita wayang bahasa jawa abimanyu? Monggo sami-sami kita simak.
Waos Ugo; Cerita Wayang Bahasa Jawa Kanthi Lakon Gatot Kaca Gugur 
Kabar kepaten Abimanyu cepet nganti kekuping Kadang Pandawa. Dewi Sembodro embok Abimanyu teras mlayu menyang nglan pertempuran nggoleki jasad anake. Pasukan pengawal keluarga kerajan mburu Dewi Sembodro. Neng tengah lemah lapang ditemokake jasad anake sing kebak karo tatu “tatune arang kranjang”

“anakku sing malang…, geneya kowe maido celathon ibumu….,kalau kok mati embokmu melu mati wae……..” Sembodro tiba semaput cedhak jasad anake.

“Prajurit.., angkat Tuan Putri gawa menyang perkemahan” tembung Kresna.
Arjuna cepet mlayu melu nyedhak jasad anake amarga dheweke anyar teka saka panggon sing adoh mburu mungsuhe. “diendi anakku….., oh ngger…, geneya mangkene…., aja mati dhewe, aku arep membalas kanggo kowe, aku nyupata sadurung srengenge terbenam aku kudu bisa mateni Jayajatra yen ora luwih becik aku mati pateni awak karo mati obong(masuk kejero geni sing asale saka tumpukan kayu sing kaobong).”

Kabar supata Arjuna nganti uga menyang kuping prajurit Kurawa, kanggo ndhuwuri hal sing ora dipengenke Jayajatra kanggo sementara didelekake neng “Gedong Wojo” sak-werna bunker/tangen ngisor lemah sing panggone tersembunyi. Wong tuwa Jayajatra sing nduwe jeneng Bagawan Sempani sanuli berdzikir njaluk marang sang pencipta ben anake ora mati. Mung wae kadang dzikirnya ora padha amarga nggunakne basa Indonesia : Tu-han, Tu-han, Tu-han dadi han-tu, han-tu, han-tuanakku Jayajatra hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dup, hi-dupdst

Dina wis anyak sore ning Arjuna durung bisa membalas kepaten anake, Kresna sing dadi botohnya Pandawa rumangsa kawatir yen nganti srengenge tenggelam Jayajatra ora bisa dipateni Arjuna kudu netepi jiwa kesatriyanya karo mati obong. Kresna karo kekuwatan batine menciptakan mendung ireng gelap dadine katon dina wis hampir bengi. Dheweke jaluk kadang Pandawa kanggo njagakne kayu obong lan para prajurit ben mbengok sasero-serone. Suwara kuwi krungu nganti menyang perkemahan prajurit Kurawa amarga nduga dina wis bengi, prajurit Kurawa budhal nyedhak menyang saben genen pengen ndeleng saka cedhak Arjuna mati obong.

Cerita wayang bahasa jawa abimanyu  ngisahake Jayajatra sing ana ing Gedong Wojopun krungu sayup-sayup Arjuna mati obong…!, Arjuna mati obong…!, Arjuna mati obong…! Pengen rasane dheweke meruhi apa sing kedadean. Jayajatra manekne awak mbukak jendela kanggo ndeleng apa sing kedadean saka walik jendela. Bagawan sempani ora endheg-endhege berdzikir marang Tuhan ben nganti srengenge tenggelam mengko anake slamet.

Kresna ngerti menawa Jayajatra ora arep mati nek bapake (Bagawan Sempani) berdzikir karo sanuli mengucapkan tembung-tembung urip, urip, hidup…maka Jayajatra ora arep mati.
Ning ora kurang budi, Kresna mengubah wujudnya dadi seekor lalat sing mekewuhi Bagawan Sempani sing lagi berdzikir. Lalat kesebut hinggap dilambe Bagawan Sempani, sedhela mabur hinggap neng mata sedhela hinggap neng lambe tan Bagawan Sempani, pas digebug anggo tangan lalat kesebut hinggap neng pelipis.

Nang wektu dzikir Bagawan Sempani sanuli mengucapkan tembung-tembung = “anakku Jayajatra urip, urip, urip” dumadakan lalat hinggap dipupu Bagawan Sempani, sadhela dzikir Bagawan Sempani meneng sedhela, banjur karo njupuk ancang-ancang Bagawan Sempani nggebug lalat kesebut karo tangane “mati, mati, mati kowe” saknalika lalat ngowah wujud dadi Kresna karo celathu “Bagawan Sempani anakmu Jayajatra mati.”

Dipanggon sing kepisah Arjuna wis bergerilya mengintip persembunyian Jayajatra neng Gedong Wojo. Jayajatra ngupadi mbukak jendela kanggo meruhi apa bener Arjuna mati obong. Nang wayah Jayajatra mbukak jendela sacepet kilat melesat panah Arjuna tepat ngenani gulu Jayajatra barengan karo Dzikir Bagawan Sempani berucap mati, mati, mati,… mula tewaslah Jayajatra lan lunaslah supata Arjuna. Jebulna dina durung bengi, sakwise mendung ilang srengenge katon bersinar melu menyaksikan tewasnya sang angkara murka Jayajatra.

Cebloke Abimanyu jero perang Baratayuda jero khasanah budaya Jawa akibat supata palsu sing tau dheweke lontarkan marang Dewi Utari dadi panyinaon “ngunduh wohing pakarti, sing nandur kabecikan ngunduh kabecikan sing nandur ala bakale cilaka”.

Semoga kisah cerita wayang bahasa jawa abimanyu di atas dapat memberikan hiburan buat kita semua.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Bahasa Jawa Abimanyu dalam Perang Baratayuda