Pawarta Bahasa Jawa | Kesenian Wayang Kulit Kedah Diuri-Uri

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Pawarta Bahasa Jawa | Kesenian Wayang Kulit Kedah Diuri-Uri

Pawarta bahasa jawa - kedemenan adhep kesenian wayang kulit butuh disurung. iki ora ucul saka proses regenerasi dalang. Generasi panerus kesenian iki  umume diawiti saka kedemenane utawa hobi marang wayang kulit. Persoalane, neng era modern iki ora akeh bocah enom sing gelem nglestareke kebudayaan asli Indonesia iki.
pawarta-bahasa-jawa-kesenian-wayang-kulit
Pawarta Bahasa Jawa Kesenian Wayang Kulit
Hernowo Sudjendro Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan lan Kebudayaan ing Kabupaten Semarang,  ngendika, "mangkat saka kondisi iki, penting diakehake kegiatan kanggo nyurung kedemenan marang kesenian wayang kulit".

Kaya dening Festival Dalang Cilik ing pengetan HUT Kemerdekaan RI kaping 70 sing digelar neng Pendopo Kabupaten Semarang, neng Ungaran, tlatah Provinsi Jawa tengah, anyak Rebu (12/8/2015) iki. Miturut Hernowo, saakeh 19 dalang enom sing makili 19 kecamatan sing ana neng daerah iki melu dadi peserta ana Festival iki.
Waos Ugo: Artikel Bahasa Jawa Usaha Nglestareke Wayang Kulit
Senajan isih enom, para pamawa iki wajib nampilke lakon-lakon 'abot' sing biyasa ditampilke para dalang senior utawa profesional. "Babagan iki kanggo mbiyasakne lan ngupayake kanggo nglestarekne seni budaya lan regenerasi dalang," turen Hernowo.

Dheweke uga nggamblangna, ana lima lakon pilehan sing kudu dimainke para dalang cilik iki. Pilihan iku yaiku 'Kumbokarno ceblok', 'Sintha Obong', 'Wiroto Parwo', 'Karno Tanding' lan 'Abimanyu Ranjab'.  Nah ana Festival iku para dalang kudu milih ameh nampilke crita wayang sing endi.

Pihak juri yaiku Widodo SKar saka UNNES, Bambang Sulanjari SKar saka IKIP PGRI mawa Sudomo (pamari). Pangajen para juri iki dideleng nang cara pentase, vokal utawa suwara, lan sanggit lakon, sanggit gending, pamentasan klebu dodokan lan kesusastraane.

Dheweke uga ngujar, para dalang ing festival iki bakal mbisakne prioritas kanggo saben pagelaran wayang kulit sing dianakne saka Pemkab Semarang. "Kanthi ngono, regenerasi dalang iki bakal tambah optimal kanggo bisa mainke lakon- lakon gedhe," tambahe. Pawarta Bahasa Jawa  Kesenian Wayang Kulit.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pawarta Bahasa Jawa | Kesenian Wayang Kulit Kedah Diuri-Uri