Cerita Wayang Laire Abiyasa Dalam Bahasa Jawa (Ayah Pandawa Lima)

Kisah Pewayangan Bahasa Jawa | Berita Bahasa Jawa | Artikel Bahasa Jawa | Cerita dan Dongeng Berbahasa Jawa

Cerita Wayang Laire Abiyasa Dalam Bahasa Jawa (Ayah Pandawa Lima)

Abiyasa adalah ayah dari Pandawa Lima, bagaimana kisahnya dalam cerita wayang laire Abiyasa dalam bahasa jawa dapat kita simak selengkapnya di bawah ini. Semoga sajian singkat ini dapat memberikan gambaran mengenai kisah cerita wayang Mahabharata khususnya berbahasa jawa. Selamat menyimak.

Rara Amis saiki wis mari saka lelarane lan dheweke nampa bmatur nuwun marang Resi Parasara. Neng liya pihak, Resi Parasara tergetar atine wektu mengusapkan kunyit menyang sekujur awak Rara Amis. Dheweke pun nerus padhang wis tiba demen marang prawan kuwi. Sawalike, Rara Amis uga rumangsa tiba ati marang panulunge kesebut. Sanajan Resi Parasara wis nduwe umur patang puluh taun luwih, ning raine tampan banget karo awet enom amarga tlaten bertapa saben wayah.
Nang wektu kuwi prau sing dekne kabeh tumpangi berlabuh neng siji pulau cilik sing manggon neng tengah kali Jamuna. Resi Parasara lan Rara Amis pun mendarat neng pulau kesebut. Dekne kabeh padha-padha ora kuwasa nguwawa nafsu birahi dadine nglakoke hubungan awak neng kana. Sadurunge, Resi Parasara sempat menciptakan sak-werna kabut tebal kanggo menutupi apa sing dekne kabeh lakoke wong loro.
cerita-wayang-laire-abiyasa-dalam-bahasa-jawa

Waktu yang sangat mengesankan sekaligus menakutkan dalam cerita pewayangan Mahabharata, selengkapnya cerita wayang laire Abiyasa dalam bahasa jawa dapat kita simak bersama di bawah ini.

Dumadakan ana petir menggelegar menyambar prau duwe Rara Amis sing ditambatkan neng tepi pulau mau nganti pecah dadi loro. Resi Parasara lan Rara Amis kaget lan rumangsa nyalah amarga petir iki mesti teguran saka dewata dhuwur perzinahan sing wis dekne kabeh lakoke. Rara Amis pun nerus padhang menawa awake nduweni jeneng asli Dewi Durgandini, putri Prabu Wasupati neng kerajan Wirata. Resi Parasara menyesal amarga kemanuten hawa nafsu dadine lali pitakon babagan asal-usul Rara Amis. Sakudune dheweke pitakon luwih dhisik sapa wong tuwa prawan kuwi, dadine bisa ngajokake lamaran sacara resmi marang Prabu Wasupati neng kerajan Wirata, dudune berzinah mangkene. Sawalike, Dewi Durgandini uga rumangsa nyalah amarga ora nerus padhang ket awal marang Resi Parasara babagan jati awake.

Saiki, Dewi Durgandini wis ngandung anak saka Resi Parasara. Sangang wulan sakwise kadadean kuwi, dheweke bayen sawong bayi nduwe lulang ireng , ning nduweni embing-embing arupa putih resik. Resi Parasara eling marang Brahmana Wyasa sing dhisik nyiji menjero awake lan nduwe pangarah arep lair bali dadi anake. Mula, Resi Parasara pun menehi jeneng mirip Brahmana Wyasa kanggo putranya sing anyar lair kesebut, yaiku Raden Abyasa. Amarga dheweke nduwe lulang ireng lan dilairke neng tengah pulau, Dewi Durgandini uga menehake jeneng liya, yaiku Raden Kresna Dwipayana.

Pas Resi Parasara arep nandur embing-embing Raden Abyasa, dumadakan benda kuwi ngowah dadi sawong bayi nduwe lulang putih resik. Resi Parasara pun ngakonane dadi anak nomor loro lan menehine jeneng Raden Setatama.

Demikian kisah kelahiran Abiyasa ayah dari para Pandawa Lima. Meskipun masih banyak kesalahan dalam terjemahannya semoga dapat sedikit membatu teman-teman semua dalam belajar bahasa jawa. Terima kasih telah membaca cerita wayang lahire Abiyasa dalam bahasa jawa.
Advertisement
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Wayang Laire Abiyasa Dalam Bahasa Jawa (Ayah Pandawa Lima)